Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Adamczak
(1885-1969), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 2 grudnia 1885 roku w Chwałkowie Kościelnym jako syn gospodarza Wojciecha Adamczaka i Michaliny z d. Bączak. W roku 1900 ukończył szkołę powszechną w Chwałkowie. 25 listopada 1913 roku ożenił się w Chwałkowie z Rozalią Dziasek, córką Jana i Franciszki.

Powstanie wielkopolskie
Wstąpił do Straży Ludowej na obwód Książ-Mchy, w której pełnił służbę do końca powstania.

Działał w TPiW Koło Chwałkowo i w Kółku Rolniczym. W roku 1936 wraz z braćmi (Antonim i Stanisławem) częściowo pokrył koszty odrestaurowania ołtarza Matki Boskiej Wniebowziętej w kościele parafialnym w Chwałkowie. W grudniu 1940 roku został wraz z rodziną wysiedlony z gospodarstwa i po przebytej selekcji w hitlerowskim obozie przejściowym w Łodzi trafił do miejscowości Wandalin w powiecie Puławy, w woj. lubelskim, gdzie pozostał do lutego 1945 roku. Następnie powrócił do Chwałkowa i prowadził gospodarstwo odziedziczone po teściach. Zmarł 14 lutego 1969 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.