Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Antoni Wiśniewski
(1866-1925), Mchy

Urodził się 28 kwietnia 1866 roku w Poznaniu jako syn sekretarza Tomasza Stanisława Wiśniewskiego i Wandy z d. Stoc. Święcenia kapłańskie przyjął 22 marca 1890 roku w Gnieźnie i był wikariuszem w Brodach do 1893 roku, potem administratorem w Długiej Goślinie, Kolniczkach i Gogolewie. W latach 1894-1897 był proboszczem w Kolniczkach, następnie od 1897 roku administratorem i proboszczem w Książu. W grudniu 1901 roku probostwo w Książu przejął ks. Kazimierz Echaust. Wówczas został proboszczem w Mchach. Należał do grona wielkopolskich księży organiczników. Patronował Kółku Rolniczemu w Książu, potem w Mchach i Bankowi Ludowemu w Mchach oraz Spółce Drenarskiej. Był mężem zaufania Towarzystwa Czytelni Ludowych na okręg Książ wspólnie z ks. Echaustem. Za jego kadencji odnowiono kościół w Mchach, sprawiono witraże oraz zegar na wieży.

Powstanie wielkopolskie
Od jesieni 1918 roku brał czynny udział w konspiracji przygotowującej powstanie. 6 października 1918 roku na jego plebanii odbyło się tajne zebranie z udziałem konspiratorów ze Śremu i z okręgu ksiąskiego (patrz: wstęp). Na zebraniu tym zapadły decyzje o przygotowaniu zbrojnego powstania i wstępnie rozdzielone funkcje dowódcze. Był delegatem powiatu śremskiego na Sejm dzielnicowy zwołany w Poznaniu na 3-5 grudnia 1918 roku z ramienia Powiatowej Rady Ludowej w Śremie. Oprócz niego, gminę Książ reprezentowali Franciszek Frąckowiak z Chwałkowa i Makary Mietliński z Książa.

Nie posiadamy innych informacji. Przypuszczać należy, że po zakończeniu powstania nadal prowadził działalność społeczną i patriotyczną. Do końca życia pozostał proboszczem w Mchach. Zmarł 7 lipca 1925 roku w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mchach.

ŹRÓDŁA:
"Wiadomości Śremskie" nr 19/1929
Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski, www.wir-ksiazwlkp.pl


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.