Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Bolesław Wienke
(1890-1976), Kiełczynek

Urodził się 27 października 1890 roku w Juncewie koło Damasławka jako syn Wojciecha Wienke i Julianny z d. Dutkiewicz (zmarła przy porodzie). Rodzina osiedliła się w Kiełczynku, gdzie ojciec kupił cegielnię. Ukończył szkołę średnią dla księgowych w Berlinie. Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej i walczył jako łącznościowiec na froncie zachodnim we Flandrii.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
29 grudnia 1918 roku powstańcy opanowali Cytadelę w Poznaniu. Już wcześniej udało się metodycznie wymienić na polskich żołnierzy obsługę tamtejszej radiostacji niemieckiej armii, dlatego od razu powstał w Cytadeli 1 Batalion Telegrafistów Wielkopolskich. Po powrocie z frontu wstąpił ochotniczo do tego Batalionu i służył jako telegrafista do końca wojny. Później otrzymał przydział do utworzonego w czerwcu 1919 roku 7 Batalionu Telegraficznego.

Pozostał w wojsku w 7 BT i służył w nim nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. Mieszkał z rodziną na terenie koszar. Był w delegacji Batalionu, która 18 czerwca 1937 roku podczas uroczystości w Warszawie odbierała sztandar batalionu od Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Osobiście wbił jeden z 15 srebrnych gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru! Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 ze swoją macierzystą formacją. We wrześniu 1939 dostał się do niewoli rosyjskiej pod Stanisławowem. Na szczęście był w grupie jeńców przekazanych stronie niemieckiej. Całą wojnę spędził w obozie jenieckim. Po wojnie pracował jako księgowy w GS w Strzałkowie. Zmarł 7 marca 1976 roku w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu Miłostowo.

Odznaczenia:
Krzyż Walecznych 1920
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Odznaka Wojsk Łączności - rozkaz dzienny 7 BT nr 142 z dnia 23 czerwca 1937 roku

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.