Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Klinowski
(1894-1979), Mchy

Urodził się 1 stycznia 1894 roku w Halinie jako syn Ignacego i Wiktorii z d. Świdurska. Walczył na frontach I wojny światowej w armii niemieckiej. Wrócił do domu 23 listopada 1918 roku.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
20 listopada 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej na odcinku Książ-Mchy. Wraz z oddziałem SL wymaszerował w nocy 30 grudnia 1918 roku do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. Pozostał w oddziale Straży do końca powstania. Z bronią w ręku pełnił służbę wartowniczą i patrolową, brał udział w rozbrajaniu okolicznych Niemców. 14 czerwca 1919 roku otrzymał powołanie do odbycia służby obowiązkowej w wojsku polskim. Służył w Wojskowej Straży Granicznej. Z chwilą utworzenia, otrzymał przydział do 6 Pułku Straży Granicznej w Lesznie, gdzie pozostał do 11 marca 1921 roku.

Ożenił się 19 stycznia 1919 roku w Mchach z Katarzyną Baraniak. Po zwolnieniu z wojska prowadził gospodarstwo rolne w Kołacinie. Zmarł 12 grudnia 1979 roku w Chociczy i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mchach.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.31-0.1064 z dnia 1958-12-31
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.