Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Jan Skrzypczak
(1898-1978), Chrząstowo

Urodził się 6 lutego 1898 roku w Chrząstowie jako syn Michała i Marianny z d. Krajewska.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Wstąpił do Straży Ludowej w Śremie i w nocy z 30 na 31 grudnia 1918 roku brał udział w rozbrajaniu niemieckiego garnizonu i przejmowaniu władzy od Niemców w Śremie. Z początkiem stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Najpierw został wysłany wraz ze swoją kompanią do Biedruska, gdzie rozbrajali Niemców i pilnowali magazynów. Już 6 lutego 191 roku kompania została wysłana na front pod Rawicz. Brał m.in. udział w walkach pod Słupią, Stwolnem i Zieloną Wsią. W trakcie walk wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Od października 1919 roku brał udział w potyczkach przygranicznych z Niemcami pod Kępnem.

Pozostał w wojsku i pełnił służbę do 1939 roku. W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył z 68 Pułkiem Piechoty. Po II wojnie światowej należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 20 stycznia 1978 roku w Dolsku.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.18-0.758 z dnia 1968-12-186

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.