Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Jankowski
(1898-1952), Chwałkowo Kościelne

rodził się 4 kwietnia 1898 roku w Mchach jako syn Ignacego i Marianny z d. Janowicz. Mieszkał z rodzicami w Kołacinie i tam ukończył cztery klasy szkoły powszechnej.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku zaciągnął się ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego i z tą formacją, pod dowództwem ppor. Tomasza Paula, walczył pod Rawiczem i Kępnem. W trakcie walk został wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP). Odszedł z wojska w stopniu szeregowca.

Wrócił do Kołacina i zatrudnił się jako robotnik w majątku Halin. Ożenił się 9 października 1921 roku w Chwałkowie z Marianną Grocholską i zamieszkał wraz z żona w czworakach folwarcznych w Halinie. W latach 1923-1925 pracował na Śląsku w kopalniach, najpierw w Rybniku, potem w Dąbrówce Małej. Od 1924 roku należał do koła Towarzystwa Powstańców i Wojaków zawiązanego z inicjatywy ks. Jana Ludwiczaka w Chwałkowie. W 1925 roku zamieszkał wraz z rodziną: żoną i synem w Kołacinie. Potem mieszkali w Chwałkowie i od 1 kwietnia 1928 roku ponownie w Kołacinie. Pracował w świniarni w majątku Kołacin do końca II wojny światowej. 18 września 1945 roku wyjechał z całą rodziną na Ziemie Odzyskane. Zamieszkali w miejscowości Zakęcie w powiecie kożuchowskim, gdzie otrzymał własne gospodarstwo rolne, co było jego marzeniem. Zmarł 3 czerwca 1952 roku po ciężkiej chorobie w Zielonej Górze i tam został pochowany. Jego żona we wrześniu roku 1952 przekazała gospodarstwo rolne w Zakęciu na skarb państwa i przeniosła się do córki.

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.