Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Lis
(1897-1974), Kiełczyn

Urodził się 30 marca 1897 roku w Kiełczynie jako syn Andrzeja i Marianny z d. Zachariasz.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Wraz ze swoją formacją 6 lutego wyruszył na front pod Rawicz. Brał bezpośredni udział w walkach pod Rawiczem, później pod Kępnem. Wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy, łącznie z udziałem w wojnie polsko-bolszewickiej. Został zwolniony z wojska 20 lipca 1921 roku.

Ożenił się w 1922 roku w Strzelcach Wielkich z Elżbietą Adamczak. Zmarł 14 sierpnia 1974 roku w Piaskach.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.13-0.222 z dnia 1974-03-13

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.