Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Makowski
(1900-1984), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 31 października 1900 roku w Chwałkowie jako syn Andrzeja i Antoniny z d. Kapturek. W latach 1907-1915 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie. Po ukończeniu nauki pracował w gospodarstwie rodziców.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Pod koniec grudnia 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej na odcinku Książ wieś i brał udział w rozbrajaniu okolicznych Niemców. 6 stycznia 1919 roku wstąpił do śremskiego batalionu powstańczego i 13 stycznia 1919 roku wyruszyły z tą formacją na front pod Leszno pod wspólnym dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego. Na miejscu otrzymał przydział do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Brał czynny udział w walkach pod Lesznem. Został wcielony do 6 PSWlkp (później 60 PP) i przeszedł z pułkiem szlak bojowy, m.in. brał udział w utarczkach przygranicznych pod Zbąszyniem.

Po zakończeniu działań wojennych odbywał służbę zasadniczą w 56 PP w Krotoszynie. Został zwolniony z wojska w 1923 roku. Ożenił sią w 1927 roku w Wieszczyczynie z Marianną Tomczak z Binkowa. Do końca życia prowadził gospodarstwo rolne w Chwałkowie. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 14 sierpnia 1984 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.