Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Stępa
(1888-1969), Mchy

Urodził się 29 stycznia 1888 roku w Mchach jako syn gospodarza Andrzeja Stępy i Michaliny z d. Nawrot. Jego ojciec był aktywnym społecznikiem i należał do grona tajnych organizatorów powstania.

Powstanie wielkopolskie
Pod koniec grudnia 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej obwodu Książ wieś. Wraz z ksiąskim oddziałem SL w nocy 30 grudnia 1918 roku wyruszył do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. Po powrocie następnego dnia brał udział w przejmowaniu władzy przez Polaków w Książu i rozbrajaniu okolicznych Niemców. Na początku stycznia wstąpił ochotniczo do batalionu śremskiego i pełnił służbę patrolową i wartowniczą w garnizonie do końca powstania. Został zdemobilizowany 26 marca 1919 roku.

Ożenił się z Marią Sznura i prowadził gospodarstwo rolne w Mchach wspólnie z ojcem. Po wybuchu II wojny światowej, 21 października 1939 roku, dzień po publicznej egzekucji Polaków na rynku w Książu, został umieszczony na liście zakładników, którzy mieli być rozstrzelani, a ich majątek ulec miał konfiskacie, jeśli na terenie gminy dojdzie do jakichkolwiek przestępstw. Do końca życia mieszkał w Mchach, prowadząc gospodarstwo odziedziczone po ojcu. Po II wojnie światowej należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 11 września 1969 roku w szpitalu w Poniecu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mchach.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski, www.wir-ksiazwlkp.pl


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.