Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Szymczak
(1892-1919), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 23 października 1892 roku w Chwałkowie jako syn Józefa i Józefy z d. Biedalak.

Powstanie wielkopolskie
Na początku stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 2 kompanii batalionu śremskiego dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego i już 13 stycznia wyruszył ze swoja formacją na front pod Leszno przydzielony do odcinka Pawłowice. W walkach pod Robczyskiem 9 lutego 1919 roku został ranny i zmarł w wyniku odniesionych ran. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Chwałkowie. W latach 30. na jego grobie postawiono pomnik ku czci 10 poległych powstańców wielkopolskich z Chwałkowa. Z wyjątkiem Stanisława Szymczaka, spoczęli w obcej ziemi.

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
"Wiadomości Śremskie" nr 19/1929
Jarosław Wawrzyniak Śrem w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. H. Święcickiego w_Śremie, Śrem 2011


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.