Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Rodziak
(1897-1977), Kołacin

Urodził się 1 grudnia 1897 roku w Kołacinie jako syn gospodarza Michała Rodziaka i Franciszki z d. Jankowiak. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej w Kołacinie. W 1916 roku otrzymał powołanie do niemieckiej armii i walczył na frontach I wojny światowej. Do domu wrócił w grudniu 1918 roku.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasz Paula. Wraz z kompanią najpierw został wysłany do Biedruska, gdzie brał udział w rozbrajaniu Niemców i pełnił służbę wartowniczą. Od 6 lutego 1919 roku walczył ze swoją kompanią na froncie pod Rawiczem. W trakcie walk wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Stacjonował m.in. pod Kępnem, gdzie brał udział w potyczkach przygranicznych. Został zdemobilizowany w 1921 roku.

Prowadził gospodarstwo rolne w Kołacinie. Ożenił się 13 listopada 1923 roku w Mchach z Marianną Dembską. W latach 1945-1946 był w Milicji Obywatelskiej. Od roku 1952 był członkiem Kółka Rolniczego. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 16 marca 1977 roku w Kołacinie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mchach.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.18-0.1054 z dnia 1958-12-18
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.