Wirtualna Izba Regionalna Gminy Książ Wielkopolski

Budynki i budowle
Plebania dla Włościejewek. Projekt architektoniczny 1901 r.
Projekt przebudowy domu Bronisława Schlafke. Książ 1933 r.
Projekt przebudowy domu Feliksa Łukowskiego. Książ 1937 r.
Zezwolenie na budowę młyna w Książu. 1764 r.

Handel
Drogeria Czesław Wilczyński - Książ - 1945 r.
Hurtowa Sprzedaż Wincenty Koch - Książ - 1948 r.
Józef Weinert rachunek Książ 1926 r.
Legitymacja kupca. Józefa Ratajczak, Książ
Leon Stiller, dyplom GS Książ 1972 r.
Mieczysław Żychowicz Książ 1946 r.
P.Z.G.S. Książ Wlkp. - 1949 r.
Państwowa Centrala Handlowa Książ Wlkp. - 1949 r.
Pieczątka - Jan Stawiński , Książ Wlkp. 1937 r
Pieczątka - Roman Tomaszewski Skład, Książ wlkp. 1938 r.
Pieczątka Bronisław Schlafke. Książ Wlkp.
Pieczątka Feliks Łukowski. Książ. 1948 r.
Pieczątka Franciszek Zwierzchlewski, Książ 1937 r.
Pieczątka GS Książ, 1972 r.
Pieczątka Kazimierz Łukowski. Książ.
Pieczątka Księgarnia Książ 1985 r.
Pieczątka Wincentego Kocha. Książ 1947 r.
Przywilej króla Stanisława Augusta na 4 jarmarki w roku 1774 r.
Rachunek za cukierki. Książ 1948 r.
Społem Książ Wlkp. - 1949 r.

Kultura i sztuka
Józef Berdyszak, projekt nagrobka, dr. Pommricha, Książ 1939 r.

Majątki ziemskie
Akta majątku Chrząstowo. 1926 r.
Legat Andrzeja Niegolewskiego. Włościejewki 1823 r.
Nekrolog Kazimierz Sikorski. Mchy 1930 r.
Nekrolog Krystyna z Tyszkiewiczów Mielżyńska. Pawłowice 1932 r.
Nekrolog Krzysztof Mielżyński. Mchy 1927 r.
Nekrolog Maksymilian hr. Mielżyński, Mchy 1916 r.
Nekrolog Marianna (Marya) Walewska z Karśnickich 1893 r.
Pieczątka Majątek Świączyń. Wilhelm Kirschstein. 1928r.
Pieczątka Dominium Książek 1936 r.
Pieczątka Foto J. Kędzierski. Kołacin.
Pieczątka Majątek Chrzątowo. 1939 r.
Pieczątka Majątek Włościejewki 1932 r. Wilhelm Beyme.
Pieczątka Majętność Gogolewo. Wiesław Kornobis 1933 r.
Pieczątka Majętność Włościejewki. Wilhelm Beyme. 1932 r.
Pieczątka okupacyjna majętności Mchy. 1942 r.
Pieczątka zarządu majętności Mchy. 1940 r.
Pieczątka. Majątek Chrząstowo. 1926 r.
Pieczątka. Majątek Chwałkowo. Neudorf 1943 r.
Pieczątka. Majątek Książek. Schonz 1943 r.
Pieczęć Bibioteka hr. Krzysztofa Mielżyńskiego. Mchy 1919 r.
Pieczęć Obszar dworski Książek. 1934 r.
Pieczęć Wacław Wysogotta Zakrzewski. Książ 1774 r.
Pieczęć. Chrząstowo. Obszar dworski. 1926 r.
Quittungskarte Kaczmarek Kazimiera. Tiefenbach Gut 1941 r. Książek.
Władysław Niegolewski, akt chrztu. Włościejewki 1819 r.
Zarząd Leśny Mchy 1933 r.

Monety, medale, odznaczenia
Medal Zwycięstwa Aliantów, Kazimierz Łukowski, 1922 r.
Patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Edmund Borys. 1935 r.
Pieniądz zastępczy Książ 1917 r.
Władysław Kaczmarek. Brązowy Krzyż Zasługi. 1938 r.

Obyczaje i moda
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Banaszyńskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Bractwa Strzeleckiego
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Chwiłkowskich z dziećmi.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Guzików.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ilskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od kawalerów.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Koła Śpiewackiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Męskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Mietlińskiej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Peissertowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Senlerówny.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Śmiśniewiczowej.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Telesfora Łukowskiego.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zajdleyów.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Ziembowskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Od Zwierzchlewskich.
Telegram ślubny Leokadii i Kazimierza Łukowskich. Strona adresowa.

Organizacje i stowarzyszenia
50 lat Polskiego Związku Łowieckiego. Książ 1973 r.
Dyplom OSP Książ, Józef Jackowiak, 1955 r.
Dyplom Wacława Kierblewskiego. Książ 1947 r.
Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1946-1948 r.
Księga protokółów Bractwa Kurkowego 1946-1947
Legitymacja biblioteczna - Książ - 1950 r.
Legitymacja pszczelarska. Franciszek Rzekiecki, Książ 1970 r.
Patent odznaki XXX lecie pracy dla OSP. Józef Jackowiak 1962 r.
Pieczątka Chór kościelny. Książ 1934 r.
Pieczątka Chóru Kościelnego Mchy - 1949 r.
Pieczątka Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Książ 1934 r.
Pieczątka Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Książ 1930 r.
Pieczątka Towarzystwo Młodzieży w Książu. Lata 30. XX w.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1976 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1978 r.
Pieczątka ZBOWiD Chwałkowo Kościelne 1984 r.
Pieczątka ZSL Książ. 1984 r.
Pieczątka Związek Kombatantów RP. Książ Wlkp. 1995 r.
Pieczęć - Bractwo Strzeleckie Książ 1902 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1928 r.
Pieczęć - Ochotnicza Straż Pożarna Książ 1974 r.
Pieczęć Bractwa Strzeleckiego. Książ 1925 r.
Pieczęć Chór Kościelny. Książ
Pieczęć Koła Śpiewackiego. Książ 1925 r.
Pieczęć OSP Chwałkowo Kościelne. 1938 r.
Pieczęć PPS Książ, 1947 r.
Pieczęć ZSL Książ. 1984 r.
Pieczęć Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 koło Książ. 1937 r.
Rachunek za chleb dla MO. Książ 1945 r.
Wniosek Bractwa Kurkowego do Urzędu Bezpieczeństwa, 1947
Zaproszenie do wstąpienia do Bractwa Strzeleckiego
Życzenia jubileuszowe dla Koła Pszczelarzy od ZSL. Książ 1984 r.

Powstanie Wielkopolskie
Dyplom - Stanisław Marczak - weteran Powstania Wielkopolskiego.
Dyplom Gołębiewski Adam. Chwałkowo Kościelne. Poznań 1948 r.
Jan Skrzypiński. Notatka biograficzna Powstańca Wielkopolskiego.
Legitymacja powstańca. Józef Jackowiak, Książ, Pawłowice 1919 r.
Legitymacja Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Stanisław Garbarczyk 1958 r.
Nekrolog Ignacy Tomczak 1919 r.
Nekrolog Józef Klitsche 1920 r.
Nekrolog mjr Roman Garbarczyk, Książ 1964 r.
Patent - 1919r.
Pieczątka Kazimierz Wawrzyniak. Chwałkowo 1935 r.
Pieczątka okolicznościowa Maksymilian Cygalski. Zawory 2006 r.
Pieczęć Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Chwałkowie. 1935 r.
Poświadczenie Stanisław Garbarczyk. 1920 r.
Zaświadczenie Roman Garbarczyk. CAW 1960 r.
Zaświadczenie Stanisław Garbarczyk. CAW 1958 r.

Przedsiębiorstwa
Dowód wpłaty Motormühle Schonz. (Xions) Książ 1944 r.
Jan Walczak Książ - 1947 r.
Mleczarnia Książ 1946 r.
Młyn parowy - Jan Niedzielski - Książ.
Młyn Parowy - Książ - 1947 r.
Pieczątka Henryk Łagodzki Mleczarnia. Książ 1937 r.
Pieczątka Przedsiębiorstwo Dekarskie. Książ 1945 r.
Pieczęć Gustav Paschen Xions 1895 r.
Rachunek Konsum GmbH Tiefenbach. Książ 1941 r.
Sprawozdanie Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Książ 1891 r.

Rolnictwo
Pieczątka Kółko Rolnicze Mchy. Lata 60. XX w.
Pieczątka Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze. Gogolewo 1938 r.
Pieczątka. Plantacja winorośli, Fr. Świerkowski. Kiełczynek 1972 r.
PWK katalog wystawy 1929 r. hr. Feliks Mielżyński
PWK katalog wystawy 1929 r. Stefan Doerffer.
Weksel pana Górki. Chrząstowo, 1939 r.

Rzemiosło i usługi
Bilet do odbioru leku. Książ 1955 r.
Cech garncarzy. Książ 1774 r. Wacław Wysogotta Zakrzewski.
Dyplom Mistrzowski - Szczepan Rybak.
Dyplom Mistrzowski. Józef Matuszewski. Książ 1936 r.
Legitymacja czeladnicza. Łukowski Franciszek, Książ
Pieczątka - Foto - Głowacki 1954 r.
Pieczątka - FOTO - PLAST (Głowacki) 1947 r.
Pieczątka - Foto Słońce, Czesław Ludowicz.
Pieczątka - Jaksoniak. Lata 70. XX wieku
Pieczątka - Zakład Fotograficzny Tyszer Tadeusz.
Pieczątka Berdyszak Kazimierz zegarmistrz. Książ 1956 r.
Pieczątka Feliks Schlafke Książ. Lata 30. XX w.
Pieczątka Foto B. Strabel. Gogolewo 1942 r.
Pieczątka Jaksoniak. Książ lata 30. XX w.
Pieczątka Jankowiak Nikolaus Altdorf. Kołacin 1940 r.
Pieczątka Józef Ludowicz fotograf. Książ 1941 r. (Tiefenbach)
Pieczątka L. Metelski budowniczy. Książ 1926 r.
Pieczątka Leon Wroński Apteka Książ, 1936 r.
Pieczątka Lucjan Kopankiewicz. Książ 1940 r.
Pieczątka Photo - Plast. Eduard Glowacki. Książ (Tiefenbach) 1940 r.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Franciszek Grzegorczyk. Zaborowo 1910 r. oryginał.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. odcisk.
Pieczątka Piekarnia Marian Grzegorczyk. Zaborowo 1945 r. oryginał.
Pieczątka Roman Biniakowski. Książ 1947 r.
Pieczątka rzeźnik Szczepan Rybak. Książ 1948 r.
Pieczątka rzeżnik Józef Matuszewski. Książ 1948 r.
Pieczątka Schulz Roman zegarmistrz. Książ 1940 r. Tiefenbach.
Pieczątka Zakład Fryzjerski Fr. Jaksoniak. Książ 1954 r.
Pieczęć cechowa garncarzy. Książ XVIII w. (Xiąż, Xions).
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Odcisk
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał
Pieczęć cechowa szewców i garbarzy. Książ 1781 r. Oryginał.
Świadectwo cechu garncarzy. Książ 1853 r.
Warsztat ślusarsko-mechaniczny - Książ - 1947r.

Szkoły
Józef Guzik Legitymacja 1935 r.
Kartka pocztowa, Thilo, Xions – Schreiber, Schrimm, Książ 1887 r.
Nauczyciele Konarzyce. Dziennik Urzędowy 1928 r.
Pieczątka - Kath. Schule Chwałkowo ok. 1914 r.
Pieczątka - Katholische Schule Emchen. Mchy 1914 r.
Pieczątka - Katholische Schule Zaborowo 1899 r.
Pieczątka - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo po 1945 r.
Pieczątka korespondencyjna szkoła Włościejewki 1935 r.
Pieczątka Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1948 r.
Pieczątka Szkoła Podstawowa Gogolewo. 1961 r.
Pieczątka Zarząd Szkoły Katolickiej. Książ 1925 r.
Pieczątka. Szkoła Podstawowa Chwałkowo. 1972 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Włościejewice, przed 1953 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna Chwałkowo 1929 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Książ 1937 r.
Pieczęć - Publiczna Szkoła Powszechna. Mchy 1932 r.
Pieczęć prywatnej szkoły niemieckiej. Książ 1933 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Kołacin 1930 r.
Pieczęć Publiczna Szkoła Powszechna Mchy 1956 r.
Pieczęć Rady szkolnej. Książ 1936 r.
Poświęcenie nowej szkoły. Książ 1936 r.
Przedszkole Książ 1967 r.
Stypendium Stanisław Otocki, Gogolewo 1875 – 1880 r.
Świadectwo Jerzy Guzik Książ 1937 r.
Świadectwo szkolne Jan Strzelczyk. Mchy 1914 r.
Świadectwo szkolne Walenty Józefiak. Chwałkowo 1914 r.
Świadectwo Szkoły Powszechnej. Książ 1939 r.
Świadectwo Talarczyk Jan. Kołacin 1930 r.
Wizytacja szkoły. Zakrzewice 1939 r.
Zbiorcza szkoła gminna w Książu Wlkp., przedszkole w Chwałkowie

Wiosna Ludów
Do plebana Piechockiego. Mchy 1848 r.
Kasownik okolicznościowy 150. rocznica Wiosny Ludów. Książ 1998 r.
Nekrolog Andrzej Fonrobert 1929 r.
Nekrolog Leon Onufry Smitkowski, 1875 r.

Władze i instytucje
Bank Ludowy - Mchy rok 1903 - winieta wekslowa.
Bank Ludowy Książ, sprawozdanie za rok 1911.
Dowód Osobisty Kazimierz Jackowiak. Brzóstownia 1935 r.
Dowód osobisty Walenty Józefiak. 1937 r.
Dowód Osobisty. Czesław Skałecki. Książ 1937 r.
Gromadzka książka meldunkowa. Mchy.
Karta Powołania Kazimierz Jackowiak. 1939 r.
Kasa Miejska w Książu - 1947 r.
Kasownik pocztowy Emchen. Mchy 1942 r.
Kasownik pocztowy Książ Poznański. 1925 r.
Kennkarte Franciszka Świdurska. 1943 r.
Konarskie. Pieczęć sądowa 1795 r.
Mandat karny Franciszek Matuszak Mchy. Emchen 1941 r.
Michał Wojtysiak, dyplom 25 lat pracy, Książ 1945 r.
Nadleśnictwo Państwowe Książ - 1946 r.
Nakaz płatniczy dla Franciszka Bojaka
Nazwy ulic. Książ 1934 r.
Pieczątka - Kontrola Poczty Książ / Xions 1919 r.
Pieczątka Bank Ludowy Książ 1935 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy 1937 r.
Pieczątka Bank Ludowy Mchy. 1911 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Książ 1973 r.
Pieczątka Bank Ludowy. Volksbank Książ 1914 r. (Xiąż, Xions).
Pieczątka Banku Ludowego w Chwałkowie. 1929 r.
Pieczątka Biblioteka Książ 1948 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1936 r.
Pieczątka doktora Krybusa. Książ 1946 r.
Pieczątka doktora Ratajskiego. Książ 1945 r.
Pieczątka Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczątka GS Książ, 1977 r.
Pieczątka nagółwkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1898 r.
Pieczątka nagółwkowa zarządu magistratu i policji. Książ 1908 r.
Pieczątka Ośrodek Zdrowia. Książ 1955 r.
Pieczątka pocztowa władz okupacyjnych Tiefenbach 1940 r.
Pieczątka pocztowa Xiondz. 1852 r. Xions. Książ.
Pieczątka pocztowa Xions 1862 r. Książ.
Pieczątka Posterunek MO Książ 1946 r.
Pieczątka Posterunku Milicji Obywatelskiej w Książu - 1946 r.
Pieczątka Sołtys gromady Sroczewo. 1939 r.
Pieczątka urzędu pocztowego, Xions 1920 r.
Pieczątka. Kasownik numeryczny Xions. Książ 1850 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Książ 1928 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Schonz. Książ 1944 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Tiefenbach. Książ 1942 r.
Pieczątka. Kasownik pocztowy Xions 1914 r. Książ.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1938 r.
Pieczęcie Urzędu Stanu Cywilnego 1948 r.
Pieczęć - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Książ 1950 r.
Pieczęć - Urząd Policyjny. Książ 1921 r.
Pieczęć - Zarząd Gminny w Książu. 1937 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1939 r.
Pieczęć - Zarząd Miejski w Książu ok. 1945 r.
Pieczęć Burmistrz Książa Wielkopolskiego 2004 r.
Pieczęć do listów. Zarząd Gminny Książ 1945 r.
Pieczęć Gromadzka Rada Narodowa. Książ 1955 r.
Pieczęć Komenda Milicji Książ 1945 r.
Pieczęć Królewski Urząd Rejonowy Książ Xions 1902 r.
Pieczęć Magistrat Xions. Książ 1851 r.
Pieczęć magistratu Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć miasta Książ. SIGILLUM OPIDI KXIASZ 1650 r.
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1923 r.
Pieczęć miejska z herbem. Książ 1926 r.
Pieczęć pocztowa Książ Poznański. 1925 r.
Pieczęć pocztowa Xions, Książ 1876 r.
Pieczęć pocztowa. Książ (Xions) 1870 r.
Pieczęć posterunku pruskiej policji Książ. Xions 1915 r.
Pieczęć Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Książu. 1959 r.
Pieczęć sądu patrymonialnego Książ 1796 r. (Xions)
Pieczęć Sołectwo Książek 1934 r.
Pieczęć Sołectwo Włościejewice. 1934 r.
Pieczęć sołtysa Mchy 1909 r.
Pieczęć Urząd Stanu Cywilnego. Książ 1920 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego Książ 1930 r.
Pieczęć urzędu stanu cywilnego Mchy. Emchen 1878 r.
Pieczęć Urzędu Stanu Cywilnego. Książ 1930 r.
Pieczęć władz okupacyjnych Tiefenbach 1941 r. Książ.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz (Xions) 1944 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Schonz 1945 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1939 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r.
Pieczęć władz okupacyjnych. Książ, Tiefenbach 1941 r. (2)
Pieczęć Wójt Obwodu Ksiąskiego. 1928 r.
Pieczęć Wójt Obwodu Książ. 1933 r.
Pieczęć wsi Gogolewo. 1876 r.
Pieczęć wsi Włościejewki. 1879 r.
Pieczęć wsi Zaborowo. 1888 r.
Pieczęć Zarząd Gminny Książ 1931 r.
Quittungskarte Jędrzejczak Kazimierz. Emchen 1941 r. Mchy.
Sołtys Wawrzyniec Nawrot. Konarzyce 1938 r.
Stammbuch Piechocki. Rodzinna książka urodzin. Mchy 1911 r.
Świadectwo moralności Kazimierz Jackowiak. Książ 1947 r.
Urząd pocztowy, Książ 1920 r.

Wspólnoty wyznaniowe
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1846 r.
Do Kolegium Kościelnego w Mchach. 1847 r.
Ks. Kazimierz Echaust - podziękowanie. 1934 r.
Ks. Polcyn. List, Mchy 1834 r.
Lista długów wobec parafii Gogolewo 1800 r.
Nekrolog ks. Hipolit Kowalski. Włościejewki 1926 r.
Nekrolog ks. Stanisław Nalentz. 1917 r.
O złupieniu kościoła ewangelickiego w Książu. 1830 r.
Pieczątka - Kościół parafialny Książ 1904 r.
Pieczątka - Kościół św. Michała Arch. Chwałkowo Kościelne 1960 r.
Pieczątka Biuro Parafialne Książ 1954 r.
Pieczątka Biuro Parafialne Mchy 1948 r.
Pieczątka ks. A. Wiśniewski. Xions 1899 r.
Pieczęć - kościół parafialny Mchy 1895 r.
Pieczęć - kościół parafialny Mchy 1909 r.
Pieczęć - Parafia św. Mikołaja, Książ 1963 r.
Pieczęć Dozór kościelny, Książ 1882 r. Xiąż, Xions,
Pieczęć Dozór kościelny, Mchy 1855 r. Emchen
Pieczęć Dozór kościelny, Mchy 1909 r. Emchen.
Pieczęć Dozór kościelny, Włościejewki 1879 r.
Pieczęć Komitet Rozbudowy Kościoła w Książu 1948 r.
Pieczęć Kościół parafialny we Włościejewkach 1954 r.
Pieczęć parafii Chwałkowo 1853 r.
Pieczęć parafii ewangelickiej Tiefenbach. Książ 1940 r.
Pieczęć parafii ewangelickiej Xions. Książ 1794 r.
Pieczęć parafii Gogolewo, 1823 r.
Pieczęć parafii Gogolewo, 1888 r.
Pieczęć parafii św. Antoniego. Książ 2003 r.
Pieczęć parafii św. Mikołaja w Książu 1850 r.
Pieczęć parafii Włościejewki. 1785 r.
Pieczęć wsi Chromiec. 1858 r.
Plan nowej szkoły ewangelickiej w Książu, 1913 r.
Rejestr po spalonym kościele. Gogolewo 1779 r.
Świadectwa przejścia na wiarę katolicką. Włościejewice 1784 r.
Wypis z aktu chrztu. Książ 1783 r.

Wydarzenia
Ogloszenie burmistrza obwodowego Diefenbachera. 1939 r.
Pokwitowanie kosztów śniadania PCK, Książ 1948 r.
Powstańcy 1863 r.

Życie codzienne
Książka adresowa handlu i przemysłu polskiego. Książ 1896/97 r. (Xiąż, Xions).
Księga adresowa Polski. Książ 1928 r.
Spis telefonów. Książ 1926 r.
Wykaz dla rowerzysty Walenty Józefiak. Chwałkowo, lata 30. XX w.
Życzenia ślubne państwa Nawrot. Konarzyce 1948 r.

Ostatnio dodane:


Ks. Kazimierz Echaust - podziękowanie. 1934 r.


Pieczęć ZSL Książ. 1984 r.


Pieczątka ZSL Książ. 1984 r.


Pieczęć sądu patrymonialnego Książ 1796 r. (Xions)


Życzenia jubileuszowe dla Koła Pszczelarzy od ZSL. Książ 1984 r.


Pieczęć wsi Zaborowo. 1888 r.


Pieczątka Berdyszak Kazimierz zegarmistrz. Książ 1956 r.


Pieczątka Schulz Roman zegarmistrz. Książ 1940 r. Tiefenbach.


Pieczątka Zakład Fryzjerski Fr. Jaksoniak. Książ 1954 r.


Wypis z aktu chrztu. Książ 1783 r.


Zezwolenie na budowę młyna w Książu. 1764 r.


Pieczątka Majątek Włościejewki 1932 r. Wilhelm Beyme.


Pieczątka Księgarnia Książ 1985 r.


Kasownik pocztowy Emchen. Mchy 1942 r.


Dowód wpłaty Motormühle Schonz. (Xions) Książ 1944 r.


Rachunek Konsum GmbH Tiefenbach. Książ 1941 r.


Jan Walczak Książ - 1947 r.


Społem Książ Wlkp. - 1949 r.


Młyn Parowy - Książ - 1947 r.


P.Z.G.S. Książ Wlkp. - 1949 r.


Kasa Miejska w Książu - 1947 r.


Nadleśnictwo Państwowe Książ - 1946 r.


Legitymacja biblioteczna - Książ - 1950 r.


Drogeria Czesław Wilczyński - Książ - 1945 r.


Warsztat ślusarsko-mechaniczny - Książ - 1947r.


Hurtowa Sprzedaż Wincenty Koch - Książ - 1948 r.
2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje

gir@ffe