Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Kaczor
(1901-1987), Zakrzewice

Urodził się 20 września 1901 roku w Książu jako syn Andrzeja i Katarzyny z d. Śmigielska. W Książu ukończył cztery klasy szkoły powszechnej.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 1 kompanii batalionu śremskiego. Wraz ze swą kompanią 6 lutego 1919 roku wyjechał na front pod Rawicz. Pod dowództwem ppor. Adama Olsztyńskiego brał udział w walkach pod Rawiczem i Kępnem. W bitwie pod Sarnową jego oddział zdobył kilka koni, kuchnię polową i broń. Wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Walczył na wojnie polsko-bolszewickiej m.in. pod Bobrujskiem i Mołodecznem. Pozostał w czynnej służbie do listopada 1921 roku.

Wrócił do Zakrzewic i prowadził tam gospodarstwo rolne do końca życia. Ożenił się 19 sierpnia 1925 roku w Mchach z Marianną Wojciechowską. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Na początku lat 70. został awansowany do stopnia podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł w Zakrzewicach 19 czerwca 1987. Został pochowany na cmentarzu w Książu.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.15-0.79 z dnia 1958-03-15
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 2566-75-57 z dnia 1975-12-17

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.