Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Wojciechowski
(1900-1979), Włościejewki

Urodził się 16 marca 1900 roku we Włościejewkach jako syn Walentego i Marianny z d. Mróz.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 1 kompanii batalionu śremskiego i po miesięcznym przysposobieniu wojskowym, 6 lutego wyruszył ze swoją formacją na front pod Rawicz. Dowództwo kompanii objął ppor. Adam Olsztyński. Brał udział we wszystkich wyprawach zaczepnych, w zdobywaniu broni i rozbrajaniu Niemców. W trakcie kampanii wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Został zdemobilizowany w grudniu 1921 roku.

Ożenił się w 1925 roku z Rozalią Sadzisz w Mchach. Tam osiadł i prowadził gospodarstwo rolne. Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej i wyborze nowych władz został wójtem gminy Książ. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ oraz do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Zmarł 25 lutego 1979 roku w Mchach i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ODZNACZENIA:
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.18-0.1054 z dnia 1958-12-18
Odznaka Zasłużonego Działacza Spółdzielczego 1964
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1967

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.