Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Wojciechowski
(1888-1939), Chrząstowo

Urodził się 8 sierpnia 1888 roku w Chrząstowie jako syn Katarzyny Wojciechowskiej. Wyuczył się zawodu szklarza.

Powstanie wielkopolskie
28 grudnia 1918 roku przystąpił do formowanych w Śremie przez ppor. Henryka Swinarskiego oddziałów powstańczych. W nocy 30 grudnia 1918 roku brał udział w pokojowym przejmowaniu niemieckiego garnizonu, a następnie innych obiektów wojskowych. Na początku stycznia otrzymał przydział do 1 kompanii batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Józefa Muślewskiego i już 6 stycznia 1919 roku wyruszył ze swoją formacją pod Zbąszyń. Brał udział w ataku na Zbąszyń, w walkach pod Strzyżewem. W wyniku odniesionej rany stracił oko. Mimo to nadal walczył w 1 kompanii, od 6 lutego 1919 roku na froncie pod Rawiczem. Po zakończeniu powstania został zdemobilizowany.

Prowadził w Śremie obwoźny warsztat szklarski. Po wybuchu II wojny światowej, 5 listopada 1939 roku został aresztowany przez hitlerowców i 8 listopada 1939 roku rozstrzelany na terenie Starej Strzelnicy w pobliżu Zbrudzewa wraz z 12 innymi mężczyznami. Po zakończeniu okupacji, z inicjatywy wiceburmistrza Marcelego Szczęsnego przeprowadzono ekshumację zwłok. Uroczysty pogrzeb ofiar egzekucji odbył się 25 kwietnia 1945 roku. Ofiary obu śremskich egzekucji (20 października i 8 listopada 1939) spoczywają we wspólnym grobie na cmentarzu farnym w Śremie.

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.31-0.1063 z dnia 1958-12-31 (pośmiertnie)

ŹRÓDŁA:
Słownik biograficzny Śremu pod red. Danuty Płygawko i Adama Podsiadłego, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. H. Święcickiego w Śremie, Śrem 2008


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.