Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Męski
(1878-1953), Książ

Syn Teodora i Franciszki z d. Einbacher.

[Wymieniony, jako jeden z konspiratorów przygotowujących zbrojny oddział powstańczy, we wspomnieniach Władysława Wienke spisanych przez Tadeusza Wienke Karty historii, "Siewca" nr 1/2005]

ŹRÓDŁA:
Tadeusz Wienke Karty historii (Wspomnienie o Władysławie Wienke), "Siewca" nr 1/2005


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.