Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Grześkowiak
(1892-1967), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 28 października 1892 roku w Chwałkowie jako syn gospodarza Walentego Grześkowiaka i Marianny z d. Bączak. W latach 1899-1907 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił na ochotnika do śremskiego batalionu powstańczego. Wraz z tą formacją wyruszył 13 stycznia na front pod Leszno, gdzie otrzymał przydział do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Walczył m.in. pod Robczyskiem i Pawłowicami, brał udział w odparciu ataku niemieckiego pociągu pancernego na Kąkolewo. Jako żołnierz Grupy Leszno został wcielony do 6 PSWlkp (później 60 PP) i przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Walczył o wyzwolenie Bydgoszczy i na wojnie polsko-bolszewickiej. Został zwolniony do cywila w stopniu plutonowego 21 listopada 1921 roku z garnizonu w Ostrowie Wielkopolskim.

Wrócił do Chwałkowa i pracował w rodzinnym gospodarstwie. Ożenił się 25 października 1922 roku w Chwałkowie ze Stefanią Perz. Po ślubie wyjechał do pracy w kopalni we Francji. Wrócił do domu na przełomie 1927 i 1928 roku. W 1926 roku zmarła Stefania. 4 lutego 1931 roku ożenił się ponownie, z Cecylią Perz. Do końca życia pozostał w Chwałkowie i prowadził gospodarstwo rolne. Zmarł 23 października 1967 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 04.04-0.119 z dnia 1958-04-04

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.