Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Jan (Jonasz) Grześkowiak
(1887-1969), Kołacin

Urodził się 6 lipca 1887 roku w Kołacinie jako syn Józefa i Franciszki z d. Roszyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Kołacinie pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Ożenił się z Anną Pieprzyk, lecz żona wkrótce zmarła. W październiku 1909 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej w armii niemieckiej. Służył w piechocie w Magdeburgu. Zwolniony do rezerwy w grudniu 1911 roku wrócił do pracy na roli w rodzinnym gospodarstwie. Do jesieni 1914 roku kilkakrotnie był wzywany do macierzystej jednostki wojskowej na ćwiczenia, a po wybuchu I wojny światowej został ponownie wcielony do regularnej armii niemieckiej. Walczył na froncie francuskim, m.in. pod Verdun. Jesienią 1916 roku został ranny i dwa miesiące przebywał w lazarecie, skąd z powrotem odesłano go na front. Wrócił z wojny w grudniu 1918 roku.

Powstanie wielkopolskie
10 stycznia 1919 roku, wraz z innymi ochotnikami, wstąpił do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego. Dowódcą kompanii był ppor. Tomasz Paul. Początkowo został wysłany razem z kompanią do Biedruska, do służby wartowniczej przy magazynach. Kompania wróciła do Śremu i 6 lutego 1919 roku wyruszyła na front pod Rawicz. Brał udział w walkach pod Miejską Górką, Stwolnem i Zieloną Wsią. Wcielony podczas walk do 11 PSWlkp Armii Wielkopolskiej nie pozostał długo w wojsku. Otrzymał zwolnienie do cywila 23 kwietnia 1919 roku w Golejewku pod Rawiczem. Odszedł w stopniu szeregowca.

Ożenił się 6 maja 1919 roku w Stwolnie z Agnieszką Małecką i zamieszkał w Rawiczu. Podjął pracę strażnika w tamtejszym więzieniu. Pracował do 1936 roku, kiedy został zwolniony. Podczas okupacji pracował jako robotnik, najpierw w cukrowni w Miejskiej Górce, potem w miejscowych koszarach. Po zakończeniu II wojny światowej podjął pracę robotnika w Lasach Państwowych, później stróża w Dozorze Mienia (?) w Rawiczu. W 1958 roku przeszedł na rentę. Zmarł 18 grudnia 1969 roku w Rawiczu i tam został pochowany. W miejscu jego grobu dzisiaj jest grobowiec rodziny Grześkowiaków.

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Życiorys napisany własnoręcznie
Akta ZBoWiD Koło Rawicz


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.