Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Józef Genderka
(1901-1984), Charłub

Urodził się 17 stycznia 1901 roku w Charłubiu jako syn Stanisława i Pauliny z d. Karaś.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
30 grudnia 1918 roku był w Śremie i brał udział w oswobadzaniu miasta z innymi skautami. W pierwszych dniach stycznia wstąpił do plutonu skautowego 2 kompanii tworzącego się batalionu śremskiego. Najprawdopodobniej ze względu na młody wiek i brak doświadczenia nie pojechał z kompanią na front. 20 stycznia 1919 roku został przydzielony do piekarni przy ulicy Solnej w Poznaniu, a następnie do piekarni polowej w Biedrusku. Pozostał w wojsku do marca 1921 roku. Odszedł jako szeregowiec.

W latach 70. otrzymał awans na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 16 kwietnia 1984 roku w Poznaniu i tam został pochowany.

Odznaczenia:
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.13-0.222 z dnia 1974-03-13
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.