Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Wincenty Skrzypczak
(1897-1967), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 1 kwietnia 1897 roku na folwarku w Zakrzewie jako syn fornala Tomasza Skrzypczaka i Katarzyny z d. Michalak. W 1915 roku został wcielony do armii niemieckiej i walczył w I wojnie światowej na froncie francuskim. Urlopowany pod koniec 1918 roku, przybył do Książka, gdzie mieszkała jego rodzina i do niemieckiego wojska już nie wrócił.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W drugiej połowie grudnia wstąpił do Straży Ludowej w Książu. Wraz z oddziałem ksiąskiej SL wymaszerował w nocy 30 grudnia 1918 roku do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. 3 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 2 kompanii batalionu śremskiego dowodzonego przez chor. Mariana Trawińskiego. Już 13 stycznia kompania wyruszyła na front pod Leszno. Brał udział m.in. w walkach pod Kąkolewem. Jako żołnierz Grupy Leszno został wcielony do 6 PSWlkp (później 60 PP). Przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Był pod Zbąszyniem, gdzie brał udział w potyczkach przygranicznych z Niemcami, potem na froncie północnym pod Bydgoszczą, do której wkroczył ze swoją formacją 20 stycznia 1920 roku. W marcu 1920 roku wraz z pułkiem wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką na Białoruś. Tam, gdy jego kompania atakowała 1 czerwca 1920 roku Swobodę, pod ostrzałem wyniósł z pola walki rannego żołnierza, za co otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Podczas wojny był ranny w głowę. Został zdemobilizowany 12 lipca 1921 roku.

Ożenił się 11 września 1921 roku w Książu z Franciszką Wacławską. Po zakończeniu służby wojskowej zamieszkał w Książku, gdzie pracował jako robotnik rolny, a następnie jako etatowy pracownik kolei. Po śmierci pierwszej żony ożenił się ponownie, 21 czerwca 1931 roku w Książu z Agnieszką Kaźmierczak. W styczniu 1935 roku przeprowadził się do Chwałkowa, gdzie zamieszkał w przydzielonym przez kolej mieszkaniu przy dworcu. Po II wojnie światowej nadal mieszkał i pracował w Chwałkowie. Był członek Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-1919 Koło Książ. Zmarł 25 sierpnia 1967 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ODZNACZENIA:
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V klasy - za wojnę polsko-bolszewicką
Krzyż Walecznych IIRP
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.18-0.1054 z dnia 1958-12-18

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939
kpt. Bogusław Smoleń Zarys historii wojennej pułków polskich. 60 Pułk Piechoty


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.