Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Zwierzchlewski
(1896-1939), Książ

Urodził się 9 listopada 1896 roku w miejscowości Grab (pow. jarociński, parafia Żegocin, USC Lubinia Mała) jako syn Stanisława i Eufrozyny z d. Bardzińska.

Powstanie wielkopolskie
Brał czynny udział w walkach, najpierw jako członek kompanii jarocińskiej, później, na froncie pod Rawiczem wcielony do 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W listopadzie 1919 roku, w stopniu kaprala, stacjonował ze swym pułkiem w Ostrzeszowie, czekając na wkroczenie do Kępna w styczniu 1920 roku. W tym miesiącu, 12 listopada 1919 ożenił się w Książu ze Stanisławą Szymczak z Kiełczynka.

Po zwolnieniu z wojska osiadł wraz z żoną w Książu i zajął się kupiectwem. W styczniu 1927 roku, jako wdowiec, ożenił się ponownie, z Wiktorią Szymczak, młodszą siostrą pierwszej żony. Prowadził sklep bławatny przy Rynku 13. Aktywnie działał społecznie. Był komendantem Bractwa Kurkowego, Królem Kurkowym A.D. 1934. W 1936 roku był członkiem założycielem ksiąskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-1919 i pełnił w nim funkcję sekretarza zarządu.
20 października 1939 roku został rozstrzelany przez hitlerowców w publicznej egzekucji na rynku w Książu wraz z 16 innymi obywatelami Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej. Ciała złożono w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Książu, z zakazem jakiegokolwiek znakowania grobu. W 1945 roku społeczeństwo Książa wystawiło pomordowanym wspólny nagrobek i pomnik na rynku. W latach późniejszych miejsce nagrobka zastąpił pomnik na cmentarzu.

ŹRÓDŁA:
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939
Protokolarze Bractwa Kurkowego 1902-1948


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.