Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Jan Słoma
(1895-1964), Zakrzewice

Urodził się 15 grudnia 1895 roku w Zadorach (k. Czempinia).
Uczestniczył w powstaniu wielkopolskim, co potwierdza jego późniejsza przynależność do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP i pozytywne przejście weryfikacji prowadzonej przez Związek Powstańców Wielkopolskich w latach 1936-1939.
Pojawia się wzmianka, że w wojsku był żandarmem (powstanie wielkopolskie albo wojna polsko-bolszewicka?).
Osiadł w Zakrzewicach jako rolnik.

ŹRÓDŁA:
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.