Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Antoni Bartkowiak
(1898-1984), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 25 maja 1898 roku w Chwałkowie Kościelnym jako syn robotnika Franciszka Bartkowiaka i Franciszki z d. Tomczak. W latach 1904-1912 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do wojsk powstańczych w Śremie. Został przydzielony do 2 kompanii śremskiej i walczył pod Lesznem. Brał udział m.in. w walkach pod Pawłowicami. Po powstaniu pozostał w wojsku w 6 PSWlkp (później 60 PP). Od sierpnia do października 1919 brał udział w potyczkach pod Zbąszyniem. Wraz z pułkiem wkroczył 20 stycznia 1920 roku do wyzwolonej Bydgoszczy. W 1920 roku wysłano go do Szkoły Podoficerskiej nr 2 w Biedrusku, a potem do Grudziądza. Został zwolniony z wojska 14 lipca 1921 roku jako starszy szeregowiec rezerwy.

Najprawdopodobniej z powodów ekonomicznych przeniósł się na Śląsk. 24 maja 1963 roku ożenił się w Radlinie, pow. Wodzisław Śląski, z Martą Jojko z domu Gryt. Zmarł 24 września 1984 roku w Wodzisławiu Śląskim i tam został pochowany.

Odznaczenia:
Medal Niepodległości - MP 177/1938
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.11-0.69 z dnia 1958-03-11

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.