Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Adamczak
(1889-1971), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 16 listopada 1889 roku w Chwałkowie Kościelnym jako syn gospodarza Wojciecha Adamczaka i Michaliny z d. Bączak. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie w latach 1897-1904.

Powstanie wielkopolskie
Wstąpił do Straży Ludowej na obwód Książ-Mchy, w której pełnił służbę do końca powstania.

Ożenił się 25 listopada 1919 roku w Chwałkowie z Zofią Dziasek. W roku 1936 wraz z braćmi (Antonim i Franciszkiem) częściowo pokrył koszty odrestaurowania ołtarza Matki Boskiej Wniebowziętej w kościele parafialnym w Chwałkowie. W grudniu 1940 roku został wraz z rodziną wysiedlony z gospodarstwa i po przebytej selekcji w hitlerowskim obozie przejściowym w Łodzi trafił do miejscowości Wandalin w powiecie Puławy, w woj. lubelskim, gdzie pozostał do lutego 1945 roku. Do Chwałkowa wrócił w lutym 1945 roku. Przez całe życie prowadził gospodarstwo odziedziczone po swoich rodzicach. Zmarł 21 marca 1971 roku w Chwałkowie Kościelnym i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.