Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Garbarczyk
(1897-1962), Książ

Urodził się 23 kwietnia 1897 roku w Książu jako syn krawca Antoniego Garbarczyka i Stanisławy z d. Kozłowska.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Z końcem grudnia 1918 roku wraz z innymi konspiratorami przystąpił do tworzenia oddziałów powstańczych w Książu. Wraz z ksiąskim oddziałem SL wyruszył w nocy 30 grudnia 1918 roku do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu. Po powrocie oddziału następnego dnia, odbyło się przejęcie władzy w Książu i w gminie. W patrolach Straży rozbrajał okolicznych Niemców i brał udział w zabezpieczaniu instytucji publicznych. 6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do śremskiego batalionu powstańczego i już 13 stycznia wyruszył z nią na front pod Leszno. Na miejscu otrzymał przydział do 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Walczył na odcinku Osieczna pod dowództwem ppor. Leona Włodarczaka, m.in w pod Kąkolewem. Jako żołnierz Grupy Leszno został wcielony do 6 PSWlkp (później 60 PP) i przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Walczył też na wojnie polsko-bolszewickiej.

Po powrocie z frontu został awansowany do stopnia porucznika i po ukończeniu kursu wojskowego w Grudziądzu służył w 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich stacjonujących w Równem na Wołyniu. W roku 1932 został przeniesiony do 43 Pułku Piechoty Legionu Bajończyków w Dubnie na Wołyniu. W szeregach tego pułku brał udział w kampanii wrześniowej.
19 września w miejscowości Falenica dostał się do niemieckiej niewoli i został osadzony w obozie dla oficerów (nr obozowy 4307). Więziony początkowo w oflagu XVIII A w Lienz w Austrii. W maju 1940 roku został przeniesiony oflagu II C w Woldenbergu na Pomorzu - obecnie Dobiegniew, gdzie przebywał do 1 lutego 1945 roku. Po wojnie osiadł z rodziną w Warszawie i pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej w stopniu majora do roku 1955. Zmarł 18 sierpnia 1962 roku i został pochowany w Warszawie na Cmentarzu Bródnowskim.

Odznaczenia:
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Medal Niepodległości - MP 217/1932
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.18-0.1055 z dnia 1958-12-18

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.