Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Antoni Skrzypiński
(1898-1978), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 9 maja 1898 roku w Kolniczkach w pow. jarocińskim jako syn kowala Michała Skrzypińskiego i Marianny z d. Biadalak. Rodzice wkrótce przenieśli się do Chwałkowa, gdzie ojciec miał kuźnię, i tam w latach 1905-1913 uczęszczał do szkoły powszechnej.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Wraz z kompanią najpierw został wysłany do Biedruska, a 6 lutego 1919 roku ruszył na front pod Rawicz. Brał udział w walkach pod Miejska Gorką, Słupią i Zieloną Wsią. W trakcie kampanii wcielony do 11 PSWlkp został zdemobilizowany 1 czerwca 1919 roku, gdy pułk nadal przebywał w rejonie Rawicza.

Ożenił się z Heleną Olszewską. Pracował na kolei jako maszynista i mechanik w Poznaniu. Należał do ZBoWiD-u Koło Poznań. W 1972 roku otrzymał awans na podporucznika za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 3 stycznia 1978 roku w Poznaniu i tam został pochowany na cmentarzu Junikowo.

Odznaczenia:
Trzykrotna Odznaka za Czas Pobytu na Froncie w 1921 roku (trzy szewrony)
Krzyż Walecznych IIRP
Brązowy Krzyż Zasługi w 1938 roku
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.22-0.2004 z dnia 1969-12-22
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.