Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stefan Wojtczak
(1900-1963), Kołacin

Urodził się 1 września 1900 roku w Kołacinie jako syn Antoniego i Franciszki z d. Frąckowiak.

Powstanie wielkopolskie
20 stycznia 1919 roku ochotniczo wstąpił do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. 6 lutego 1919 roku z kompanią dolską wyruszył na front pod Rawicz, gdzie brał udział w walkach m.in. pod Słupia Kapitulną i Zieloną Wsią. Został zdemobilizowany po zakończeniu powstania.

Na fotografii w mundurze Straży Granicznej, formacji, która powstała w 1928 roku.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.11-0.69 z dnia 1958-03-11

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.