Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Antoni Mizerski
(1901-?), Zaborowo

Urodził się 25 maja 1901 roku w Zaborowie jako syn Wojciecha i Jadwigi z d. Cyplik.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W niemożliwej do ustalenia formacji spoza Śremu brał udział w walkach w rejonie Rawicza, m.in. pod Słupią i Miejską Górką, gdzie został ranny. Po wyzdrowieniu wstąpił do Pułku Strzelców Bytomskich (później śląski 75 PP) tworzonego w Częstochowie, głównie z uciekających do Polski Ślązaków i wielkopolskich ochotników. Wraz z pułkiem brał udział w walkach przygranicznych z Grenzschutzem i w pierwszym powstaniu śląskim 16-24 sierpnia 1919 roku. Pułk Strzelców Bytomskich okrył się chwałą na wojnie polsko-bolszewickiej, ale też poniósł ogromne straty w ludziach. Nie wiemy, czy walczył ze swoim pułkiem na wschodnim froncie.

Ożenił się 27 września 1927 roku w Koźminie z Zofią Urbaniak. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej 1939 w 56 PP. Pod Sochaczewem dostał się do niemieckiej niewoli.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 02.27-0.258 z dnia 1976-02-27

ŹRÓDŁA:
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.