Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Barański
(1899-1964), Książ

Urodził się 6 maja 1899 roku w Herne (Niemcy) jako syn Franciszka Barańskiego i Magdaleny z d. Schreiber.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 3 kompanii śremskiej i pod dowództwem ppor. Tomasza Paula walczył na odcinku Rawicz, m.in. pod Miejską Górką i Kępnem. Po zakończeniu powstania odbył służbę obowiązkową w 12 PSWlkp (później 70 PP). Został zwolniony z wojska w 1923 roku.

W roku 1921 ożenił się w Książu z Agnieszką Krajewską i wspólnie z małżonką prowadził gospodarstwo rolne w Zaborowie. Po II wojnie światowej pracował w PKP. Zmarł 18 maja 1964 w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.08-0.64 z dnia 1958-03-08

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.