Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Bachorz
(1896-1983), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 25 października 1896 roku w Chwałkowie Kościelnym jako syn szewca Antoniego Bachorza i Franciszki z d. Mendyka. W latach 1903-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do tworzącego się wojska polskiego. Został przydzielony do 2 kompanii śremskiej, z którą walczył na froncie pod Lesznem. Po powstaniu pozostał w wojsku i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 6 PSWlkp (później 60 PP). Odszedł z armii w lipcu 1921 roku.

Ze względu na brak pracy, w latach 20. XX wieku wyjechał na Śląsk, gdzie pracował jako górnik. W czasie okupacji przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Po wojnie powrócił na Śląsk. Miał żonę Bronisławę. Małżeństwo było bezdzietne. Zmarł 18 lipca 1983 roku w Rybniku i tam został pochowany.

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 01.09-0.4 z dnia 1960-01-09

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.