Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Tomasz Bąk
(1890-1931), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 12 listopada 1890 w Chwałkowie Kościelnym jako syn gospodarza Walentego Bąka i Marianny z d. Perz. W latach 1897-1904 uczęszczał do szkoły powszechnej w Chwałkowie. Wcielony do niemieckiej armii walczył w I wojnie światowej. Otrzymał Krzyż Żelazny - odznaczenie za męstwo na polu walki.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił w szeregi śremskiego batalionu powstańczego i pod dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego walczył pod Lesznem w 2 kompanii dowodzonej przez chor. Mariana Trawińskiego. Pozostał na froncie do lipca 1919 wcielony do 6 PSWlkp.

11 października 1921 roku zawarł w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Chwałkowie Kościelnym związek małżeński z Katarzyną Banaszak. Razem z żoną prowadził gospodarstwo rolne, które odziedziczył po swoich rodzicach. Aktywnie działał w Kółku Rolniczym i w TPiW Koło Chwałkowo, w którym pełnił funkcję ławnika. Zmarł 3 lipca 1931 roku w wieku 40 lat, w śremskim szpitalu, na skutek obrażeń po kopnięciu konia. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Chwałkowie.

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.