Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Rodziak
(1899-1982), Książ

Urodził się 8 kwietnia 1899 roku w Kołacinie jako syn gospodarza Michała Rodziaka i Franciszki z d. Jankowiak. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej w Kołacinie. Po zakończeniu nauki pracował w gospodarstwie rodziców do ukończenia 18 lat. W roku 1917 został powołany do niemieckiej armii i walczył na frontach I wojny światowej. Do domu wrócił w grudniu 1918 roku.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
2 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Z kompanią został najpierw wysłany do Biedruska, a już 6 lutego 1919 roku trafił na front pod Rawicz. W trakcie walk wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Został zdemobilizowany w 1921 roku.

Ożenił się w 1926 roku w Książu z Wiktorią Garbarek. Po rocznym wypoczynku od wojska zaczął jeździć jako robotnik sezonowy na Wołyń, gdzie pracował do rozpoczęcia II wojny światowej w 1939 roku. W 1940 roku został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec do Niedersachswerfen. Po zakończeniu wrócił do domu i już 1945 roku rozpoczął pracę w młynie w Książu. Pracował tam do 1957 roku, później zatrudnił się w cegielni w Książu, gdzie pracował do 1960 roku. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 20 marca 1982 roku.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.15-0.79 z dnia 1958-03-15
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1969

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.