Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Antoni Szyfter
(1896-1942), Gogolewo

Urodził się 24 marca 1896 roku w Stęszewie jako syn kupca Pawła Szyftera i Stanisławy z d. Kopa. W 1913 roku ukończył gimnazjum w Rogoźnie, a następnie rozpoczął roczne praktyki w zawodzie kupieckim w Poznaniu. W sierpniu 1914 roku został powołany do wojska niemieckiego, z którym brał udział w I wojnie światowej na froncie francuskim, m.in. pod Verdun. 20 grudnia 1918 roku zbiegł z wojska i już 27 grudnia przyłączył się do oddziałów powstańczych w Poznaniu pod dowództwem płk. Andrzeja Kopy. Brał udział w zdobywaniu miasta Wolsztyna. Pod koniec stycznia 1919 roku został przydzielony do 10 PSWlkp (później 68 PP), a później walczył w szeregach 155 PP oraz 68 PP. Podczas walk w 1920 roku został dwa razy ranny.
25 sierpnia 1921 roku został urlopowany z wojska w celu objęcia administracji nad dzierżawionym przez rodzinę majątkiem Wiry. W tym czasie był tez prezesem Kółka Rolniczego w Wirach.
W lipcu 1926 roku kupił majątek Gogolewo w powiecie śremskim, który z powodu kryzysu gospodarczego sprzedał w lipcu 1931 roku. W czasie zamieszkiwania w Gogolewie pełnił funkcję wójta na obwód Książ. Działał aktywnie w komitecie ds. opieki na mogiłami powstańców z 1848 roku w Książu.
Po sprzedaży Gogolewa wrócił na stanowisko administratora majątku Wiry. W lutym 1942 roku został aresztowany i osadzony w KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer obozowy 26328. Zginał w Auschwitz 19 marca 1942 roku.

Odznaczenia:
Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari V klasy za wojnę polsko-bolszewicką w 1920 roku
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Krzyż Niepodległości
Krzyż Walecznych - dwukrotnie nadany
Srebrny Krzyż Zasługi

ŹRÓDŁA:


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.