Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Józef Kaźmierczak
(1883-1964), Kiełczynek

Urodził się 13 lutego 1883 roku w Kiełczynku jako syn gospodarza Tomasza Kaźmierczaka i Franciszki z d. Wenzel. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Książu pracował w gospodarstwie rodziców. Ożenił się z Marianną Borowiak.

Powstanie wielkopolskie
20 listopada 1918 roku wstąpił do Straży Ludowej w obwodzie Książ miasto pod dowództwem Stanisława Banaszyńskiego. Pełnił w niej służbę wartowniczą przy obiektach publicznych i patrolową z bronią w ręku do końca powstania. Uczestniczył w rozbrajaniu Niemców i w działaniach aprowizacyjnych Straży. Ze względu na wiek nie został wcielony do polskiego wojska.

Prowadził gospodarstwo rolne w Kiełczynku do końca życia. W okresie okupacji hitlerowskiej, w październiku 1940 roku został wysiedlony do miejscowości Rozpłucie w woj. lubelskim. Wrócił do Kiełczynka w marcu 1945 roku. Zmarł 16 marca 1964 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Książu.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.17.-0.1046 z dnia 1958-12-17

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.