Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Walenty Czwojdziński
(1896-?), Kołacin

Urodził się 26 stycznia 1896 roku w Kołacinie jako syn Franciszka i Antoniny z d. Szymaniak.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W grudniu 1918 roku przyłączył się do oddziału Straży Ludowej w Chwałkowie i aktywnie werbował dalszych ochotników wśród sąsiadów. Wziął udział w wymarszu na rozbrajanie śremskiego garnizonu w nocy 30 grudnia 1918 roku. 6 stycznia wstąpił na ochotnika do batalionu śremskiego. Został przydzielony do 3 kompanii dolskiej pod dowództwem ppor. Tomasza Paula. Ze swoją kompanią brał udział w walkach pod Rawiczem, Miejską Górką, Słupią, Zieloną Wsią, Wydawami i Sowami. Później na odcinku Kępno, Podzamcze, Wieruszów, Bolesławiec i Praszka. Został wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP), w którym służył podczas wojny z bolszewikami, potem w Bydgoszczy i w Wolsztynie do sierpnia 1921 roku, kiedy został zwolniony do cywila.

Początkowo był bezrobotny. W 1923 roku przeniósł się w poszukiwaniu pracy na Górny Śląsk i zatrudnił się w Hucie Florian w Świętochłowicach (huta żelaza). Podczas okupacji został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu wrócił do Świętochłowic i kontynuował pracę w hucie.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.961 z dnia 1957-12-06

ŹRÓDŁA:
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.