Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Piotr Figaniak
(1895-1967), Mchy

Urodził się 19 czerwca 1895 roku w Chromcu jako syn Michała i Ludwiki z d. Drożdżyńska primo voto Jędrzejczak.

Powstanie wielkopolskie
20 listopada 1918 roku wstąpił do oddziału Straży Ludowej na odcinku Książ-Mchy. Z bronią w ręku brał udział w patrolowaniu okolicy i rozbrajaniu Niemców. Wielkopolski Krzyż Powstańczy, który otrzymał, sugeruje, że jego zasługi w powstaniu były większe. Nie posiadamy jednak żadnych więcej informacji.

W 1919 roku ożenił się w Mchach z Marianną Derwich. Pracował jako robotnik rolny. Zmarł 6 maja 1967 w Mchach i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.960 z dnia 1957-12-06

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.