Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Ignacy Górczyński
(1900-1994), Konarzyce

Urodził się 25 lipca 1900 roku w Konarzycach jako syn Jana i Agnieszki z d. Grześkowiak. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej i pracował w gospodarstwie rodziców do lipca 1918 roku, kiedy otrzymał powołanie do armii niemieckiej. Walczył na froncie I wojny światowej jako kanonier. W listopadzie 1918 roku wrócił do domu.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Na początku stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 1 kompanii batalionu śremskiego pod dowództwem ppor. Józefa Muślewskiego i już 6 stycznia 1919 roku wyruszył ze śremskim oddziałem na front pod Zbąszyń. Brał udział w walkach o Zbąszyń pod Strzyżewem i w obronie Łomnicy. Po powrocie do Śremu i reorganizacji, 6 lutego 1919 ponownie wyruszył z batalionem na front. Walczył pod dowództwem por. Adama Olsztyńskiego pod Rawiczem i Kępnem. Wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP) przeszedł z pułkiem szlak bojowy aż do zakończenia działań wojennych. Pozostał w wojsku do 1923 roku. Został zwolniony w stopniu szeregowca.

Wrócił do Konarzyc i ożenił się z Kazimierą Drzewiecką. W latach 1930-1933 pracował we Francji. Po II wojnie światowej mieszkał w Niesłabinie. Pracował w tamtejszej Spółdzielni Produkcyjnej i prowadził gospodarstwo rolne. Należał do śremskiego Koła ZBoWiD. Na początku lat 70. otrzymał awans na podporucznika za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 20 grudnia 1994 roku w Niesłabinie. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Śremie.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - Uchwała Rady Państwa nr: 11.17-0.933 z dnia 1958-11-17
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Uchwała Rady Państwa z 11-09-1974

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.