Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Kaczmarek
(1884-1959), Książ

Urodził się 27 marca 1884 roku w Zakrzewie jako syn Jana i Julianny z d. Pawlak. Ożenił się w 1909 roku w Książu z Agnieszką Wojciechowską, krótko po powrocie do Zakrzewa z Westfalii, gdzie pracował.

Powstanie wielkopolskie
20 listopada 1918 roku wstąpił do tworzącego się w Książu oddziału Straży Ludowej. 31 grudnia 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców i przejmowaniu Książa przez Polaków. Do 1 marca 1919 roku pozostał w SL na odcinku Książ-Mchy. Pełnił z bronią w ręku służbę patrolową i wartowniczą.

Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP Koło Książ. Zmarł 23 listopada 1959 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.15-0.79 z dnia 1958-03-15

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.