Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Genderka
(1900-1965), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 21 października 1900 roku w Mchach jako syn Józefa i Franciszki z d. Baraniak. Ukończył szkołę powszechną w Mchach i pracował w gospodarstwie rodziców.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
27 stycznia 1919 roku wstąpił do śremskiego batalionu powstańczego i walczył z nim na froncie pod Rawiczem pod dowództwem ppor. Stefana Chosłowskiego. Początkowo wcielony do 11 PSWlkp, na początku 1920 roku został przeniesiony do 2 Pułku Rezerwowego (później 74 PP), operującego na froncie zachodnim. Odszedł do cywila w stopniu starszego strzelca (st. szeregowy) 3 czerwca 1922 roku.

Wrócił do Mchów. Ożenił się w Chwałkowie 22 kwietnia 1925 roku z Marianną Musiał i do końca życia prowadził gospodarstwo rolne odziedziczone po teściach. Działał w Kółku Rolniczym i w zarządzie Banku Ludowego w Chwałkowie. Po II wojnie światowej należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Zmarł 8 września 1965 roku w Chwałkowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.