Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Konowalczyk
(1893-?), Kiełczynek

Urodził się 26 września 1893 roku w Galewie w gminie Koźmin Wielkopolski w pow. krotoszyńskim jako syn Jana i Agnieszki z d. Galewska.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W grudniu 1918 roku wstąpił do oddziału Straży Ludowej w Koźminie Wielkopolskim pod dowództwem sierż. Stanisława Sowińskiego. Po przejęciu miasta od Niemców, z oddziałem wyruszył na pomoc Krotoszynowi. Od 8 do 21 lutego 1919 roku wraz ze swoją formacją brał udział w ciężkich walkach pod Zdunami. Wielokrotnie przyczynił się do zdobycia broni na wrogu. Po zawieszeniu broni na froncie południowym wstąpił do 8 PSWlkp (później 62 PP) i pełnił służbę frontową do 1920 roku.

Po odejściu z wojska zamieszkał w Kiełczynku. Ożenił się z Leokadią Tomkowiak. Był z zawodu kowalem i prowadził tam swoją kuźnię.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.