Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Filipowiak
(1894-1961), Chwałkowo Kościelne

Urodził się 2 listopada 1894 roku w Mchach jako syn leśniczego Józefa i Anny z d. Merczyńska. Służył w armii niemieckiej podczas I wojny światowej.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do śremskiego batalionu powstańczego i walczył pod dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego pod Lesznem, gdzie otrzymał przydział do 2 kompanii. Brał udział w walkach o Pawłowice. Po zakończeniu powstania został wcielony do 6 PSWlkp (później 60 PP) i przeszedł z nim szlak bojowy. Od sierpnia do października 1919 roku brał udział w potyczkach granicznych pod Zbąszyniem. W grudniu 1919 został przerzucony wraz z pułkiem do walk o wyzwolenie Bydgoszczy, do której wkroczyli 20 stycznia 1920 roku. Należy przypuszczać, że uczestniczył też w wojnie polsko-bolszewickiej, ponieważ został zwolniony do cywila w 1921 roku.

Po wojnie wrócił do Mchów. Ożenił się w 1922 roku z Józefą Gruszką. Był leśniczym i mieszkał wraz z rodziną w leśniczówce Zabawa. Był komendantem TPiW Koło Chwałkowo. Zmarł 13 marca 1961 roku w szpitalu w Śremie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Chwałkowie.

Odznaczenia:
Medal Niepodległości - MP 177/1938
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 04.04-0.119 z dnia 1958-04-04

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.