Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stanisław Knajder
(1899-1974), Zaborowo

Urodził się 6 września 1899 roku w Zaborowie jako syn Antoniego i Franciszki z d. Mendyka.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
W listopadzie 1918 roku przebywał w garnizonie w Ostrowie Wielkopolskim i tam przyłączył się do sformowanego 10 listopada przez żołnierzy polskich nielegalnego 1 Pułku Piechoty.

Formację szybko rozwiązano, lecz część żołnierzy przeszła z bronią w ręku przez zieloną granicę, oddając się do dyspozycji polskim władzom wojskowym w Kaliszu. Posiadaną zaś przez 1 Pułk Ostrowski broń i ekwipunek przewożono pod rozmaitymi pozorami przez kordon do Kalisza. Dnia 2 XII 1918 r. pierwszy oddział Batalionu wyparł ze Szczypiorna liczniejszą od siebie i znacznie lepiej uzbrojoną załogę niemiecką, nabywając koszary, w których się zakwaterował. Dla Armii polskiej zdobyli niemieckie zapasy, mianowicie 400 wagonów owsa, składnicę tą zaopatrzono w ekwipunek obóz jeńców wraz z nowocześnie urządzoną elektrownią. Załoga niemiecka nie stawiała oporu słabszemu od siebie oddziałowi.
Na początku grudnia 1918 roku formacja przybrała konspiracyjną nazwę Batalion Pograniczny w Szczypiornie. W nocy z 29 na 30 grudnia 1918 roku Batalion przekroczył granicę i rozbroiwszy załogę niemiecką zajął Skalmierzyce i Śliwniki. 31 grudnia 1918 roku Batalion brał udział w oswobodzeniu Ostrowa
. [Ludwik Gomolec Powstanie wielkopolskie 1918-1919].

Brał udział w walkach o Skalmierzyce i w wyzwalaniu Ostrowa Wielkopolskiego. W styczniu 1919 roku wstąpił do 1 kompanii batalionu śremskiego i walczył z nią na froncie pod Rawiczem. Brał udział w walkach i potyczkach m.in. pod Miejską Górką, Zieloną Wsią i Golejewkiem. W trakcie kampanii wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP), służył w tym pułku do demobilizacji. Odszedł z wojska w stopniu sierżanta.

Ożenił się ze Stanisławą (?). Po II wojnie światowej pracował w PKP. W 1958 roku był zawiadowcą stacji kolejowej. Zmarł 24 grudnia 1974 roku. Został pochowany w Kościanie na cmentarzu komunalnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.17-0.932 z dnia 1958-11-17
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - Uchwała Rady Państwa z dnia 11-09-1974

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.