Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Ignacy Kaźmierczak
(1893-?), Książ

Urodził się 17 lipca 1893 roku w Chociczy w gminie Nowe Miasto nad Wartą jako syn Tomasza i Agnieszki.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
Był w Poznaniu podczas wybuchu powstania. Brał udział w walkach ulicznych, w zdobywaniu Dworca Głównego i w oczyszczaniu z Niemców przedmieść miasta. Nie wiadomo, co robił później, jednak w lipcu 1920 roku wstąpił wraz z rzeszą innych ochotników różnych warstw społecznych do tworzonego przez Ignacego Mielżyńskiego 1 Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej Nr 215 (później 26 PUWlkp) i już w następnym miesiącu ruszył z nim na front. Najpierw brał udział w walkach na froncie pomorskim, a już we wrześniu 1920 roku na froncie wschodnim walczył z bolszewikami.

Po zwolnieniu z wojska podjął pracę na kolei w Poznaniu. Przed II wojną światową mieszkał w Książu i był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Książ.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 08.29-0.353 z dnia 1968-08-29

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.