Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Ignacy Mazur
(1890-?), Charłub

Urodził się 6 kwietnia 1890 roku w Charłubiu jako syn Ignacego i Małgorzaty.

Powstanie wielkopolskie
21 grudnia 1918 roku wstąpił do oddziału powstańców organizowanego przez Ignacego Talarczyka w Borku. Ze swoją formacją walczył pod Lesznem na odcinku Osieczna i w Kąkolewie.

Po zakończeniu powstania zatrudnił się na kolei w Borku, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej i jeszcze jakiś czas podczas okupacji hitlerowskiej. W 1943 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony w katowni w Forcie VII Cytadeli w Poznaniu. Przeniesiony do obozu karno-śledczego w Żabikowie, został zwolniony w kwietniu 1944 roku. Od tego czasu nie był zdolny do pracy. Dalszych losów Ignacego nie znamy.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.19-0.2385 z dnia 1974-12-19

ŹRÓDŁA:
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.