Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Michał Skrzypczak
(1899-1989), Gogolewko

Urodził się 7 września 1899 roku w Gębicach w pow. gostyńskim jako syn Michała i Elżbiety z d. Skrzypczak. W Gębicach ukończył cztery klasy szkoły powszechnej.

Powstanie wielkopolskie i wojna 1919-1921
1 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do kompanii rozdrażewskiej dowodzonej przez Wacława Pabicha. Ze swoją formacją walczył na froncie południowym o Krotoszyn, Zduny, Borownicę i Chachalin. W trakcie walk został wcielony do 12 PSWlkp (później 70 PP) i przebył z pułkiem szlak bojowy. Został zdemobilizowany 9 marca 1922 roku w stopniu sierżanta.

Ożenił się z Marianną Giernacką. Zamieszkał w Zaborowie i pracował w Zarządzie Dróg Wodnych Odcinek Śrem do wybuchu II wojny światowej i jeszcze podczas okupacji. Przez jakiś czas był przetrzymywany przez hitlerowców jako zakładnik. Po wyzwoleniu przeprowadził się do Gogolewka, gdzie prowadził poniemieckie gospodarstwo rolne. W 1947 roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej, a po zjednoczeniu do PZPR. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. W 1972 otrzymał awans na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 5 lutego 1989 roku w Gogolewku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Książu.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 11.11.-0.1072 z dnia 1971-11-11
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Dokumenty Kazimierza Wawrzyniaka, dowódcy plutonu w 2 kompanii batalionu śremskiego
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.