Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Józef Kanafa
(1884-1954), Ługi

Urodził się 4 lutego 1884 roku w Jaworach w powiecie gostyńskim jako syn rolnika Jana Kanafy i Marianny z domu Ciecierska. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w Wycisłowie. W latach 1901-1912 pracował jako robotnik fabryczny w Bruckhausen z przerwą na obowiązkową służbę wojskową w latach 1904-1906. Służył w Infantarie-Regiment nr 130 w Metz. W czasie pobytu w Niemczech należał do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" oraz Polskiego Zjednoczenia Zawodowego. W roku 1912 powrócił do rodzinnych stron. 27 kwietnia 1913 roku zawarł związek małżeński z Katarzyną Maj.
5 sierpnia 1914 roku został powołany do wojska, gdzie przez cały okres wojny walczył na frontach francuskim. rosyjskim i kurlandzkim. W sierpniu 1918 dostał się do niewoli angielskiej, z której 25 listopada 1918 roku zgłosił się jako ochotnik do Armii Hallera we Francji. Wraz z Błękitną Armią wrócił do Polski, gdzie został przydzielony do 4 pułku strzelców kresowych. Z formacją ta walczył aż do zakończenia wojny bolszewickiej i brał z nią udział w walkach o Lwów. Z wojska został zwolniony 13 stycznia 1920 roku.
Około roku 1930 kupił gospodarstwo w Ługach, bądź zamieszkał na rodzinnym gospodarstwie matki, gdzie przeprowadził się wraz z rodziną. W roku 1932 zmarła jego żona. Ożenił się powtórnie 24 września 1932 roku z Marianną Maleszka. Do końca życia mieszkał w Ługach, gdzie zmarł 5 czerwca 1954 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mchach.

ŹRÓDŁA:
Archiwum Państwowe w Poznaniu


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.