Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Roman Malchrowicz
(1901-1963), Książ

Urodził się 4 lutego 1901 roku w Książu jako syn mistrza fryzjerskiego Franciszka Malchrowicza i Stanisławy z d. Smolska. Rodzice posiadali dom w zachodniej pierzei ksiąskiego rynku, w którym ojciec miał swój zakład.

Powstanie wielkopolskie
Z chwilą wybuchu powstania miał 17 lat i nie został przyjęty do wojsk powstańczych. Jednak zdołał się zapisać w historii powstańczej Książa. Nocą 30 grudnia 1918 roku wyruszył wraz z ksiąskim oddziałem Straży Ludowej do Śremu na rozbrajanie śremskiego garnizonu. Mimo iż na miejscu okazało się, że Niemcy poddali garnizon bez jednego strzału, załoga z Książa pozostała w Śremie do popołudnia następnego dnia. Dowódca wyprawy Roman Barcikowski uzyskał zgodę Władysława Szczepkowskiego na zarekwirowanie pociągu, którym oddział wróci do Książa. Nie odbyło się to bez sprzeciwu zarządzających koleją Niemców i wyjazd się przeciągnął. Gdy wreszcie pociąg z powstańcami przybył na stację Książ, oczekiwały na niego rozentuzjazmowane tłumy w biało-czerwonych dekoracjach. Okazało się, że to właśnie Roman Malchrowicz był sprawcą tej fety. Przyjechał ze Śremu do Książa rowerem i powiadomił wszystkich o dobrych wieściach.

Zmarł 24 lipca 1963 roku w Wałbrzychu.

ŹRÓDŁA:
Archiwa rodzinne
"Wiadomości Śremskie" nr 19/1929


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.