Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Franciszek Konszczyński
(1891-1962), Książ

Urodził się 29 października 1891 roku w Michałowie w pow. jarocińskim jako syn Józefa i Magdaleny z d. Matuszewska. Walcząc w armii niemieckiej podczas I wojny światowej stracił nogę i miał charakterystyczną, drewnianą protezę. Po powrocie z wojny mieszkał w Książu i pracował na poczcie. Ożenił się w 1917 roku z Heleną Skałecką.

Powstanie wielkopolskie
15 listopada 1918 roku, w momencie utworzenia w Książu Rady Robotniczej i Żołnierskiej, będąc człowiekiem zaufania publicznego, został oddelegowany jako telefonista do Magistratu. Mimo inwalidztwa wstąpił także w szeregi ksiąskiego oddziału Straży Ludowej. W pierwszych dniach stycznia zgłosił się na ochotnika do 1 kompanii batalionu śremskiego, dowodzonej przez ppor. Józefa Muślewskiego. Dowódca odesłał go do Książa w roli umundurowanego kontrolera telefonów na poczcie. Po zakończeniu powstania pozostał w wojsku. Pełnił służbę w jarocińskim garnizonie do 6 września 1919 roku.

W 1921 roku próbował utworzyć w Książu struktury Związku Inwalidów Wojennych II RP, jednak z niewielkim skutkiem. Należał do Towarzystwa Powstańców i Wojaków Koło Książ. Podczas okupacji hitlerowskiej był więziony w katowni w Forcie VII Cytadeli. Zmarł 14 września 1962 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.06-0.962 z dnia 1957-12-06

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo
"Wiadomości Śremskie" nr 19/1929
Księga Pamiątkowa Związku Inwalidów Wojennych RP wydana na dziesięciolecie Okręgu Wielkopolskiego, Poznań 1931


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.