Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Michał Cyplik
(1892-1949), Książ

Urodził się 7 września 1892 roku w Książku jako syn Ignacego i Katarzyny z d. Szymaniak.

Powstanie wielkopolskie
Wstąpił do oddziału Straży Ludowej obwód Książ miasto i pełnił służbę patrolową z bronią w ręku. W nocy 30 grudnia 1918 roku brał udział w wymarszu ksiąskiego oddziału SL do Śremu na rozbrajanie niemieckiego garnizonu, a po powrocie następnego dnia uczestniczył w rozbrajaniu Niemców w Książu. Wiemy jedynie, że 6 stycznia wstąpił ochotniczo do batalionu śremskiego i walczył na powstańczych frontach.

Po powstaniu mieszkał w Książu i wykonywał zawód stolarza. Był członkiem Bractwa Strzeleckiego. Działał w Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Książ. Był członkiem Komisji Rewizyjnej. Ożenił się w Poznaniu 4 marca 1949 roku z Joanną. Zmarł 15 lipca 1949 roku w szpitalu w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Książu.

ŹRÓDŁA:
Archiwum Państwowe w Poznaniu
Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich 1936-1939
Protokolarze Bractwa Kurkowego 1902-1948
Wspomnienia Józefa Jackowiaka


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.