Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej  [ ikonografia » ]
  

Stefan Marciniak
(1892-1968), Książ

Urodził się 1 września 1892 roku w Świączynku jako syn kołodzieja Stanisława Marciniaka i Magdaleny z d. Dyderska. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Książu podjął pracę w warsztacie ojca. Ożenił się w 1915 roku w Książu z Joanną Ignaszak primo voto Świtalska.

Powstanie wielkopolskie
20 listopada 1918 roku wstąpił do tworzącej się Straży Ludowej w Książu. Brał udział w wyprawie ksiąskiego oddziału SL do Śremu w nocy 30 grudnia 1918 roku w celu rozbrajania niemieckiego garnizonu. Po powrocie ze Śremu następnego dnia brał udział w przejmowaniu przez Polaków władzy w Książu. Pozostał w Straży Ludowej do końca powstania. Z bronią w ręku pełnił służbę patrolową i wartowniczą. Rozbrajał okolicznych Niemców, zajmował się utrzymywaniem porządku i aprowizacją.

Prowadził warsztat kołodziejski na rynku w Książu przejęty po ojcu, jeszcze po II wojnie światowej. Następnie warsztat przejął jego syn Leszek. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 16 sierpnia 1968 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.18-0.1053 z dnia 1958-12-18

ŹRÓDŁA:
Akta ZBoWiD Koło Książ, Koło Śrem
Archiwa rodzinne
Centralne Archiwum Wojskowe via WTG Gniazdo


2012-2020 © Stowarzyszenie Nasza Gmina. All Rights Reserved
Zdjęcia i ryciny | Dokumenty | Mapy i herby | Dawna prasa | Ludzie | Legendy i mity | Przedmioty | Artykuły | Bibliografia | Kolekcje
Nowa odsłona KOLEKCJI Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski oraz nowa kolekcja Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej powstały przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Śremie wysiłkiem redaktorów WIR - członków Stowarzyszenia Nasza Gmina.
Nad przebudową całej WIR w zgodzie z nową technologią pracujemy.